Zoeken naar overnemer voor opleidingen

De voormalige elektriciteitscentrale van de mijn waar het ECR zat, is in handen van vzw De Centrale, het ECR huurde de ruimtes. Er zijn blijkbaar al eerste contacten geweest om tot een herbestemming van het gebouw te komen, waar enorme ruimtes, ateliers en infrastructuur ter beschikking zijn. Burgemeester Sonja Claes heeft er ook goeie hoop op dat de opleidingen zullen overgenomen worden, hoewel de gemeente - sinds de terugtrekking uit het ECR - er als dusdanig niets meer mee te maken heeft. Een deel van de werking van ECR - meer specifiek de opleiding metselen voor laaggeschoolden - was eerder al overgenomen door het CVO dat die ter plaatse voorziet. Maar het is nog niet zeker dat dat in de toekomst daar kan blijven. Vooral ook omdat het vormingscentrum Agora een deel van het gebouw gekocht heeft. De rest, waaronder de grote zaal, blijft in handen van vzw De Centrale.


8143