Ziekenhuis is voorbereid op Coronavirus

Ziekenhuis is voorbereid op Coronavirus

Ook in het Sint-Franciscusziekenhuis geldt op dit moment een verhoogde alertheid in verband met het coronavirus. De overheidsinstructies via de FOD Volksgezondheid worden nauwkeurig opgevolgd. Bij vragen worden de  overheids- en gezondheidsinpectiediensten gecontacteerd. Daarnaast heeft het ziekenhuis uiteraard ook een samenwerking met de huisartsen in de regio.   Naast de verhoogde waakzaamheid van de artsen en ziekenmedewerkers in het algemeen, volgt de dienst spoedgevallen bijzonder nauwkeurig de binnenkomende patiënten op. Concreet is een plan van aanpak uitgewerkt, mocht een patiënt met vermoedens van besmetting zich aanmelden. Het gaat dan om patiënten die de voorbije twee weken in een besmet gebied zijn geweest of in fysiek contact met iemand uit dat gebied. Op dit moment kan op de dienst spoedgevallen op ieder moment de decontanimatiebox gebruiken voor de opvang, onderzoek en (eerste) behandeling van een patiënt met een mogelijk risico of besmetting.


51860