Vroeger en nu (27)

Vroeger en nu (27)

De Valentinuskerk in Berkenbos is in de loop der jaren nauwelijks veranderd aan de buitenzijde. Alleen de omgeving is wat aangepast. (Geschied- en Heemkundige Kring Heusden/Gust Ischen)
6597