Voorzichtig optimisme op ondernemersevent

Voorzichtig optimisme op ondernemersevent

Een kleine 400 ondernemers verzamelden woensdagavond in Muze voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Die is de voorbije jaren uitgegroeid tot hét netwerkevent van Heusden-Zolder. Voorzitter Raf Coomans van de lokale UNIZO-afdeling zag namens de ondernemersorganisaties lichtpunten in het prille economische herstel en het groeiende consumentenvertrouwen. Toch staan de ondernemers ook voor uitdagingen zoals het eenheidsstatuut en de taks op de liquidatiebonus. Hij stelde zich ook vragen over de opbrengst van belastingen op drijfkracht en drukwerk, terwijl ondernemers voor een meerwaarde zorgen in de economie. Raf Coomans wees erop dat de Ondernemersclub Lummen Heusden-Zolder dit jaar volop inzet op mobiliteit en ontsluiting terwijl de Middenstandsraad focust op de versterking van de handelskernen, de starters en de nieuwe media, maar zich ook zorgen maakt over de besparingen. Trouwens, het afgelopen jaar zijn voor 67.000 euro aan geschenkbonnen verkocht. Burgemeester Mario Borremans bewees met cijfers dat de lokale economie beter presteeert. Zo zijn we met een werkloosheidsgraad van 8,9 % de 11de in Limburg, terwijl we vroeger op 3 stonden. Het aantal vacatures is vorig jaar met 13 % verminderd maar met meer dan 11.800 zaten we aan het grootste aantal jobs ooit, We tellen ondertussen ongeveer 2700 zelfstandigen. De leegstand van winkelpanden ligt duidelijk lager dan elders. De burgemeester benadrukte ook dat de gemeente niet anders kan dan besparen, maar dat er niet geraakt wordt aan de dienstverlening. De rest van de avond was een gezellig evenement, maar er was ook bespaard en heel wat gesponsord. (meer foto's van Michiel Reynders)15189