Voorrang voor eigen inwoners in kinderopvang

Net zoals elders in Limburg kampt ook Heusden-Zolder met een tekort aan kinderopvangplaatsen in het algemeen en in de vakantie in het bijzonder. Nochtans zijn er in vijf jaar tijd 150 plaatsen in de buitenschoolse opvang en 100 plaatsen in de vakantieopvang bijgekomen. Ook het personeelsbestand is uitgebreid. De tussenkomst van de ouders dekt de kosten niet, de gemeente past 673.000 euro per jaar bij voor de kinderopvang. Om de problemen aan te pakken, heeft het OCMW-bestuur enkele knopen doorgehakt. Zo worden werkgevers- of opleidingsattesten gevraagd zodat alleen ouders die niet thuis zijn, gebruik maken van de opvang. Kinderen of gezinnen die in Heusden-Zolder wonen, krijgen voortaan voorrang. Kinderen van buiten de gemeente kunnen niet meer ingeschreven worden, behalve als ze al broertjes of zusjes in de opvang hebben.Voor de vakantieopvang kan er vanaf de herfstvakantie sowieso alleen nog gereserveerd worden door ouders die in Heusden-Zolder wonen, want in de vakantie is het aantal plaatsen beperkter. Ook voor de voor- en naschoolse werking wordt gewerkt met voorinschrijvingen met een opvangplan op basis van werk- en opleidingssituatie van de ouders.10977