Voorlopig een korte gemeenteraadsagenda deze maand

Voorlopig een korte gemeenteraadsagenda deze maand

Op 28 januari om 19 uur vergadert de gemeenteraad (en dus ook de OCMW-raad) voor het eerst dit jaar, uiteraard nog steeds digitaal en te volgen via YouTube. Op de agenda van de openbare zitting staan voorlopig 10 punten. Meest opvallend is de eedaflegging door Rony Herlitska, de toekomstige nieuwe algemeen directeur. Hij treedt op 1 februari in dienst voor een inloopperiode. Maar in de komende maanden kan hij dan al optreden als waarnemend algemeen directeur tot zijn voorganger Yvo Aerts definitief met pensioen gaat. 67324