Vechten tegen de elementen

Vechten tegen de elementen

Bij de brandweer zijn ze gewoon om tegen de elementen te strijden, maar meestal gaat het dan om water of vuur. Vandaag is daar een nieuw element bijgekomen: de sneeuw. De schoppen moesten worden uitgehaald  voor de poorten van de kazerne zodat de ziekenwagen en eventueel ook de andere voertuigen toch nog snel kunnen uitrukken.Elders in de gemeente zijn de grote wegen vrij goed berijdbaar, maar de kleinere wegen blijven dicht. Bijkomend probleem langs de gewestwegen is dat de ruimers de sneeuw op de parkings hebben geduwd wat voor winkels chaotische taferelen oplevert.
6575