Raad: bitsige discussies over cijfers en vragen

Raad: bitsige discussies over cijfers en vragen

Zoals verwacht zorgde de bespreking van de budgetwijziging 2015 en het aangepast meerjarenplan 2014-2019 in de gemeenteraad voor een scherpe discussie tussen meerderheid en oppositie. De technische details zullen we u besparen, maar zoals eerder deze week wees ook nu schepen van financiën Peter Tielens op de gezonde aanpak van de gemeentefinanciën door te zorgen voor meer inkomsten en minder uitgaven. De oppositie bleef erop hameren dat de cijfers onduidelijk zijn en dat er nog altijd tegenspraak in de cijfers zit. Bruno Buyse (N-VA) stelde vast dat er uit de politiebegroting 275000 euro werd geschrapt en dat nog een reeks investeringen werd afgevoerd. Schepen Robin Stroobants (N-VA) vond dat bij de vaststelling van de leningschuld met onrealistische termijnen (20 jaar) wordt gerekend. Hij vroeg ook hoe het komt dat de inkomsten uit personenbelasting in een jaar tijd met zowat een miljoen euro stijgen. Een echte verklaring kon de schepen van financiën niet geven, hij verwees naar de prognose van de hogere overheid, en dat er soms een jaar later inkomsten door de hogere overheid worden doorgestort.

Technische vragen

Toen Bruno Buyse bleef doorvragen over de cijfers in het budget, werd hem de mond gesnoerd door voorzitter Marc Swevers (Open-VLD) die vond dat technische vragen aan de dienst moeten voorgelegd worden. Als het zo zit, dan dien ik een klacht in dreigde Bruno Buyse. Swevers wees later op de raad de raadsleden erop dat ze ook wat inspanningen moeten doen om de cijfers te begrijpen of de zaken laten aankaarten door partijgenoten die het dossier wel kennen. En ook dat schoot in het verkeerde keelgat bij de oppositie. Schepen Tielens benadrukte nog dat eind 2019 de schuld 39 miljoen zal bedragen."

Beekbeemden

 Een pittige discussie ontstond ook tussen Sonja Claes (CD&V) en schepen Hoydonckx over de middelen voorzien voor het ontwerp van de school Beekbeemden. Hoydonckx onderstreepte dat er volgend jaar een architect én een vestigingsplaats worden aangeduid, maar dat de realisatie pas voor 2018 of 2019 zal zijn. Claes wees er ook op dat ondanks alle beloften bij het begin van de legislatuur er elk jaar al andere belastingtarieven zijn opgetrokken, goed voor een extra inkomst van bijna 6 miljoen euro extra inkomsten in de hele legislatuur. Daar tegenover staan volgens CD&V 2,4 miljoen besparingen bij het OCMW en nog eens een hoop toelagen aan inwoners, verenigingen en middenstand, meer dan 5 miljoen in het totaal. In plaats van een personeelsbesparing wordt in 2016 450.000 euro extra uitgegeven aan personeel, aldus nog de CD&V-berekening. De partij stelt daarom voor te snoeien in de personeelskosten en de werkingsmiddelen, en gronden te ontwikkelen zodat het aantal inwoners verhoogt en dus ook de belastinginkomsten. Er werden tussen meerderheid en oppositie nog wat scherpe steken al dan niet onder water uitgewisseld. Uiteindelijk keurde de meerderheid samen met de onafhankelijken Hendrik Huyghelier en Selahattin Özer de budgetten goed, N-VA en CD&V-Plus stemden tegen, onafhankelijke Dirk Schops en ook het Vlaams Belang onthielden zich.23447