'Participatie niet als eenmalig bekijken'

'Participatie niet als eenmalig bekijken'

De reguliere 18 agendapunten werden in evenveel minuten afgewerkt. Daarop kwam het bijkomend punt van de N-VA te berde over inspraak bij de opmaak van het beleidsplan. Namens zijn partij vond Herwig Hermans het raar dat er nog niets over dat meerjarenplan te horen was, terwijl eigenlijk de opmaak van dat plan een periode van intensieve participatie zou moeten zijn. Burgemeester Mario Borremans benadrukte dat zijn ploeg het jaar 2019 gebruikt om een degelijk plan voor de periode 2020-2025 op te maken. Schepen van participatie Dirk Schops (GOED) zei dat ze wel degelijk veel belang hechten aan participatie maar er niet een eenmalig gebeuren van willen maken. Volgens hem zal die inspraak precies een belangrijke rol krijgen in het beleidsplan. Er wordt ook bekeken om de dorpsraden een eigen plaats te geven daarin, en ook de adviesraden-, infnormatie- en inspraakmomenten zullen voortaan nog gebruikt worden. Maar ook digitale methoden zullen gehanteerd worden. Vandaar dat het volgens hem geen goed idee is om in mei al met een concreet plan op de proppen te komen. Herwig Hermans wees nog op het decreet dat het verplicht maakt om ook kansarme mensen mee te nemen in de inspraak.46587