Oppositie tegen verkoop recyclagepark

Op de gemeenteraad heeft de oppositie zich verzet tegen de verkoop van het recyclagepark aan Limburg.net, maar de meerderheid keurde de overdracht goed. Volgens de oppositie zal de bevollking de dupe worden doordat er meer moet betaald worden en ook het personeel wordt voor een voldongen feit geplaatst. Het kon via een examen overstappen naar Limburg.net, maar dat is volgens Danny Vanoppen (SP.a) absurd omdat ze het werk al jaren uitvoeren. Jan Jans (Vlaams Belang) was een kijkje gaan nemen op een gelijkaardig park in Herk-de-Stad en had vragen bij de hoeveelheid die onbetaald mag afgeleverd worden. Volgens schepen Isabelle Thielemans zal dat 251 kg afval en 251 kg groenafval per gezinslid zijn en nog eenss 500 kg bouwafval per gezin. Daarboven moet betaald worden. De komende maanden zal Limburg.net de nodige aanpassingen doen, zodat in januari de weegbrug ook effectief zal in gebruik genomen worden. "Ook als we het park zelf in beheer hadden gehouden zou het duurder geworden zijn voor de bevolking, en bovendien zijn op termijn alle gemeenten verplicht hun recyclagepark over te dragen aan een intercommunale." Het overtollige personeel schuift door naar onder meer de groendienst. Tony Beerten vroeg zich af wat er met de opbrengst van de verkoop (bijna 1,145 miljoen euro) zal gebeuren en of dat kan dienen om de belastingvermindering op te vangen. Volgens schepen van financiën Leon Truyers moet dat nog bekeken worden. En ook een waarschuwende vinger van onafhankelijke Lode Schops die vond dat we al geen goede ervaringen hebben met de verkoop van nutsvoorzieningen.
En ook over de kostprijs van het ophaalgebouw - 'De Verdieping' - maakte de oppositie zich zorgen en waarschuwde ervoor dat de kostprijs niet uit de pan mag swingen. Volgens burgemeester Claes moet een aanpak in fasen dat kunnen opvangen. Alleszins moeten inn 2012 de facturen voor het schoolgedeelte betaald zijn om EFRO-steun te kunnen krijgen.
De drie Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (Eversel, Mortelveld, Heusden-Dorp) zijn definitief goedgekeurd, ze gaan nu naar de provincie en die heeft dan 60 dagen om ze van kracht te laten worden.5644