Oorlog tussen Heusden-Zolder en Lummen

Oorlog tussen Heusden-Zolder en Lummen

De discussie over de ontsluiting van de kolenhaven dreigt op een regelrechte oorlog tussen Heusden-Zolder en Lummen uit te draaien. Schepen van ruimtelijke ordening Lode Schops reageert in een persbericht woedend op wat hij noemt de "eenzijdige terugtrekking van het gemeenschappelijk standpunt over de ontsluiting van de kolenhaven." Schops citeert een gemeenteraadsverslag van Lummen waaruit blijkt dat Lummen zich niet achter een gemeenschappelijk standpunt schaart en opteert voor scenario 1.

Heusden-Zolder vindt dat Lummen een afspraak in het kader van goed nabuurschap eenzijdig opgeeft zonder overleg en dat het Lummen goed uitkomt om de ontsluiting over Heusden-Zolder te laten gaan. Heusden-Zolder zegt het niet langer te pikken dat voor al de industriegebieden de ontsluitingen op Lummens grondgebied worden afgesloten en het verkeer richting Heusden-Zolder wordt gestuurd.

Voor schepen Schops is de maat vol en volgende week op het schepencollege legt hij tegenmaatregelen ter onderzoek voor: de aankoop van hoogteportieken, de invoering van tonnagebeperkingen en het afsluiten van de Boterbosstraat ter hoogte van Heusden-Zolder zodat het zwaar verkeer uit Lummen niet meer door Heusden-Zolder kan.37055