OCMW-raad: nieuwe secretaris en andere voorzitter

OCMW-raad: nieuwe secretaris en andere voorzitter

Het was vanavond een beetje een speciale OCMW-raad. Voor het eerst was Yvo Aerts als algemeen directeur van de gemeente, de secretaris van de vergadering. Toen hij om een woordje gevraagd werd, zei hij uit te kijken naar de samenwerking met de administratie die zich bezighoudt met een boeiend werkveld. Voorzitter Elke Gijbels liet zich verontschuldigen om familiale redenen. Daardoor moest ondervoorzitter Lutgarde Blancqaert de honneurs waarnemen. Dat leidde tot een wat merkwaardige situatie bij het eerste punt. Daarin liet Elke Gijbels immers weten dat ze als OCMW-voorzitter haar mandaat als onafhankelijke zou verderzetten, ze maakt dus niet langer deel uit van de partij van ... Lutgarde Blancquaert. Die verwees naar Gijbels zelf voor eventuele vragen omtrent haar beslissing.

Ben Vandebergh (Open Heusden-Zolder) had bedenkingen bij het busvervoer naar de buitenschoolse kinderopvang. Hij had immers vastgesteld dat die bus om 3 kleuters op te pikken naar de wijkschool van De Toverfluit in Ubbersel rijdt "en dat alleen maar om dat schooltje te kunnen openhouden." Tegelijk stelde hij vragen bij de kostprijs van de buitenschoolse kinderopvang in het algemeen en de volgens hem oneerlijke concurrentie met privé-initiatieven. Hendrik Huyghelier (onafh) vond het dan weer niet kunnen dat een meerderheid binnen de OCMW-raad de verkoop van grond aan de gemeente tegenhoudt, terwijl diezelfde fracties een vergelijkbare verkoop door gemeente op de gemeenteraad wel goedkeuren. Daarna werd het activiteitenverslag 2017 uitgebreid toegelicht. Daarop komen we nog terug.40024