Niemand mag nog een kampvuur aansteken

Niemand mag nog een kampvuur aansteken

De veiligheidsmaatregelen die al golden sinds de invoering van code rood afgelopen zondag, zijn nog verstrengd. Vandaag heeft de gouverneur van Limburg een totaalverbod op kampvuren afgekondigd. En dat blijft gelden zolang code rood van kracht blijft. Bovendien vraag Noodplanning en Crisisbeheer Limburg dat iedereen - inwoners, verenigingen en gemeentebesturen - voorzichtig zijn met barbecuen en vuurwerken, en dat geldt uiteraard ook voor sigarettenpeuken die de voorbije dagen al enkele branden hebben veroorzaakt.40478