N-VA eist klaarheid over het audit-rapport

N-VA eist klaarheid over het audit-rapport

De N-VA wil klaarheid over het rapport van de forensische audit door Audit Vlaanderen en vooral over wat er verder mee gaat gebeuren. Daarom heeft Simonne Janssens-Vanoppen een bijkomend punt voor de gemeenteraad ingediend. Zoals gemeld werd het rapport vorige raad in geheime zitting behandeld. Het was volgens de N-VA eerder een kennisgeving en de raadsleden moesten tekenen voor absolute geheimhouding. Nochtans werden volgens de partij onregelmatigheden vastgesteld bij de gemeenteadministratie in vorige en deze legislatuur over sommige bijkomende verloningsschema’s . Het auditrapport vraagt aanpassingen zodat deze onregelmatigheden niet meer kunnen voorkomen. Maar de eis tot geheimhouding heeft volgens de N-VA de verdere bespreking ervan stilgelegd, zelfs binnen de partijen kan het niet deftig besproken worden. De partij begrijpt wel tot op zekere hoogte de geheimhouding omdat iedere betrokkene met naam wordt genoemd, maar vindt niet dat de zaak mag lamgelegd worden, met onzekerheid voor alle betrokkenen tot gevolg. Daarom vraagt ze om de volgende gemeenteraad de audit opnieuw in geheime zitting te behandelen. Daar zouden dan mogelijke pistes rond de rechtzetting moeten worden voorgelegd. Tegelijk vraagt ze om bij de hoge overheid te informeren of zulke absolute geheimhouding wel verenigbaar is met de rol van de gemeenteraadsreden als toezichtshouders op de werking van het schepencollege en de administratie. Ze wil ook een versie van het rapport bekomen waarin namen en functies onleesbaar worden gemaakt.42878