'Meer Heusden-Zolder' voor het eerst naar buiten

'Meer Heusden-Zolder' voor het eerst naar buiten

De burgerbeweging 'Meer Heusden-Zolder' van Jim Broux (ex-N-VA) is vanavond voor het eerst naar buiten getreden. Ze neemt zich voor om positief kritisch te kijken naar beslissingen van de beleidsmakers in onze gemeente en de werking van de gemeente. Meer Heusden-Zolder wil burgers informeren over het beleid en wat er met hun belastingen gebeurt, en adviseren bij problemen, maar ook beleidsbeslissingen analyseren en ingewikkelde stukken toelichten. Meer Heusden-Zolder wil samenwerken met andere burgers, met alle politieke mandatarissen en partijen die zelf transparantie willen brengen en het wil een kenniscentrum zijn voor alle burgers. Meer Heusden-Zolder had volgens coördinator Jim Broux op de eerste schooldag van start willen gaan, maar kon niet wachten nadat de N-VA vandaag haar bijkomend agendapunt rond de audit had ingediend. Daarbij vraagt de beweging zich af of het de bedoeling is het dossier over de verkiezingen te tillen, vermits de eerstvolgende raad - na die van volgende week - pas op 25 oktober plaatsvindt. Ze vindt het ook raar dat de N-VA het advies niet gewoon rechtstreeks heeft gevraagd bij haar eigen minister van binnenlandse aangelegenheden Liesbeth Homans. Uit eigen info opgevraagd bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten leidt 'Meer' af dat niks verbiedt om op een gepaste wijze de elementen van de audit naar buiten te brengen en in de openbare zitting te bespreken. Wel geeft 'Meer' toe dat de N-VA tot nu toe de enige partij is die het punt op de agenda zet.42881