Kunstnesten moeten zwaluwen asiel bieden

Kunstnesten moeten zwaluwen asiel bieden

Zoals we al eerder meldden, zitten er veel zwaluwnesten onder de goten van het ophaalgebouw. Daarop heeft burgemeester Sonja Claes contact opgenomen met Natuur en Bos om advies te vragen over maatregelen tijdens de werken aan het gebouw. Natuur en Bos is komen kijken en telde een 50-tal nesten waar 100 tot 150 huiszwaluwen verblijven, een belangrijke kolonie dus. De vogels en hun nesten zijn beschermd maar er kunnen afwijkingen worden toegestaan.Hier is dat zeker het geval omdat het gebouw een gevaar vormt voor de veiligheid. Natuur en Bos adviseert om de nesten in de winter te verwijderen, zodat ze volgende lente niet opnieuw gebruikt worden. Om de bouw van nieuwe nesten te vermijden zal fijne draad aangebracht worden. Tijdens het broedseizoen zullen op gebouwen in de buurt onder de dakoversteken 50 kunstnesten worden geplaatst als alternatief. Bij de restauratie van het ophaalgebouw moet beton gebruikt worden waar de zwaluwen hun nesten kunnen aan vasthechten. En na de revnovatie worden aan het ophaalgebouw kunstnesten geplaatst. Daardoor zouden er zelfs meer jongen kunnen komen, omdat de ouders minder energie in het mestselwerk moeten steken.Later wordt ook nog een voorstel bekeken om een zwaluwtoren te bouwen op de mijnsite. Op grote glasramen zouden markeringen moeten voorkomen dat de vogels zich te pletter vliegen.8069