Jagers: 'Ook wij zijn natuurbeschermers'

Jagers: 'Ook wij zijn natuurbeschermers'

In het werkgebied van de Wildbeheereenheid (WBE) De Zwarte Beek werden vorig jaar 497 everzwijnen geschoten. In de WBE zijn 35 jachtgroepen actief. In 6 daarvan werden één of meerdere drukjachten georganiseerd. De WBE De Zwarte Beek heeft het afgelopen jaar ook hard gewerkt aan een samenwerking met de diverse instanties. Zo was er nauw overleg met de gemeentebesturen van Heusden-Zolder, Beringen en Leopoldsburg. Ook is er een goede samenwerking van het Agentschap Natuur en Bos, Natuupunt Beringen, de politie, militaire overheid en het Agentschap Wegen en Verkeer. Op die manier konden ook extra drukjachten worden georganiseerd.

Schade voorkomen

"Wij leveren als WBE veel inspannningen om de overlast tot een echt minimum te herleiden. We streven ernaar dat de schade van de everzwijnen aan de landbouw en de privéterreinen minimaal is", zegt voorzitter Ronnny Ferla van WEB De Zwarte Beek. De jagers liggen tegenwoordig vaak onder vuur. Maar zelf zeggen ze dat ze het wildbestand helpen in evenwicht te houden, "We zijn natuurbeschermers, dat is altijd zo geweest. Hier werken we goed samen met Natuurpunt. Maar enkele extremistische organisaties proberen ons te pas en te onpas in een slecht daglicht te stellen, met argumenten die vaak niet gefundeerd zijn. Bovendien worden we op het terrein ook alsmaar vaker gesaboteerd, denk maar aan het vernielen van jachtkansels of afbreken van signalisatie," aldus secretaris Johan Craeghs. (foto Hans Put)
51779