In de kijker: Beobank Heusden

In de kijker: Beobank Heusden

Wie herinnert zich niet hoe Bèrke Vandebroek destijds vanuit Hal zijn zakenkantoor runde? De zaak groeide en vormde na naamswisselingen via Famibank en Citibank de grondslag voor de huidige Beobank aan het Sint-Willibrordusplein 1 in Heusden. Deze instelling is een 100 % dochter van het Noord-Franse Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) die op haar beurt een 100 % dochter is van Credit Mutuel. Bij de laatste stresstest bij 1000 banken kwam deze wereldwijd als 36ste sterkste uit de doorlichting. Sinds 1 mei is Beobank gefuseerd met BKCP zodat nu een volledige bankservice kan geboden worden, van het klassieke spaarboekje tot woon- en beroepskredieten.

De bank houdt geregeld interne enquêtes en die toont zowel voor het kantoor Heusden als de rest van de groep een klantentevredenheid van 94 %. Dat is een resultaat waar zaakvoerder Marc Lowier erg tevreden mee is, hij kan daarbij dan ook rekenen op Sandra aan het loket en Arne en Erwin als financieel adviseurs. Het kantoor zit ondertussen zowat 14 jaar in Heusden-Centrum en in tijden dat vele bankkantoren alsmaar minder toegankelijk zijn, streven Marc en zijn medewerkers naar ruime openingsuren om de klanten te ontvangen, maar ook buiten de kantooruren zijn afspraken mogelijk.

“We hanteren een persoonlijke aanpak. Onze klant is geen nummer, maar we richten ons advies op zijn noden en behoeften. Er rijzen natuurlijk in deze tijd veel vragen rond beleggingen. Ons advies is gestoeld op een objectieve selectie van fondsen die verspreid worden door 11 wereldwijd gerenommeerde fondsenhuizen. Met deze fondsen stellen wij, na een uitgebreid gesprek met de cliënt, waarin wij zijn beleggersprofiel bepalen, in samenspraak met hem een portefeuille samen die voldoet aan zijn wensen en het risico dat hij wenst te lopen. Belangrijk is dat hij steeds kan vertrouwen op ons advies,” besluit Marc. (publireportage)
28594