Gemeenteraad met korte agenda

De gemeenteraad, die volgende week donderdag vergadert, heeft buiten het eerder gemelde straatnamenverhaal, nog 10 andere punten op zijn openbare agenda staan. Bij de politie moeten twee inspecteurs aangeworven worden om gepensioneerden te vervangen. Aan de vzw Dorpsraad Boekt moet de raad een doorgeeflening kwijtschelden die diende voor de verbouwing van het buurthuis, maar het nieuwe buurthuis maakt dat overbodig. De meeste andere punten slaan op grondgebiedszaken. De raad begint om 19 uur.17125