Geen water meer pompen uit Mangelbeek en Laambeek

Geen water meer pompen uit Mangelbeek en Laambeek

 Door de aanhoudende droogte heeft de gouverneur besloten om vanaf morgen het captatieverbod uit beken en rivieren – de voorbije weken alleen in enkele gemeenten in Noord- en Zuid-Limburg  – uit te breiden. De peilen en debieten van de waterlopen zijn dalend, het grondwaterpeil is erg laag en gaat verder naar beneden. Op sommige plaatsen staat het peil van de beken zo lang dat er sprake is van gezondheidsrisico’s en ecologische schade. Het wordt dus in een heel aantal beken en riviertjes verboden om water op te pompen. Voor onze regio gaat het om het volledige stroomgebied van de Mangelbeek, de Laambeek en de zijbeken. Het verbod gaat morgen en het is niet uitgesloten dat er de komende periode nog meer beperkingen komen.
47378