Geen vuurwerk meer bij kermissen

Er komt geen vuurwerk meer bij de opening van de kermissen in Zolder en Heusden. Dat staat in het nieuwe toelagereglement voor de opwaardering van de kermissen dat de gemeenteraad op 29 maart moet goedkeuren. Het geld dat daarmee uitgespaard wordt, krijgen de handelaarsverenigingen zodat ze meer kunnen investeren in de animatie. Zowel die van Heusden als die van Zolder krijgen daarmee een budget van 3.250 euro. Toch zal het reglement ongetwijfeld kritiek krijgen, want de voorbije jaren was er al gemor omdat de wijkkermissen niets krijgen, en ook nu staan ze niet op de lijst.10102