Even een straatje om: Nicolai en JM Huybrechts

Even een straatje om: Nicolai en JM Huybrechts

De Nicolaistraat (foto) is toegekend aan de familie Nicolaï die een belangrijke rol speelde in Heusden. Jan Michiel Nicolaï werd in 1823 tot burgemeester verkozen, in de tijd dat wij nog Hollands grondgebied waren. Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 werd hij herkozen, hij bleef burgemeester tot 1835. Hij was ook eigenaar van de molens van Strabroek die al sinds de 17de eeuw in handen van zijn familie waren. Een neef van hem was vrederechter, advocaat en notaris, zijn schoonbroer Peter Vanderhoydonck was ook al burgemeester van 1804 tot 1813 en de zoon van een andere zuster, Jan Michel Huybrechts was dan weer burgemeester van 1835 tot 1879, ook naar hem is een straat genoemd in dezelfde buurt.5470