Even een straatje om: Anna Bijns

Even een straatje om: Anna Bijns

Anna Bijns was een dichteres uit de overgangsperiode tussen middeleeuwen en renaissance. Ze leefde in Antwerpen van 1493 tot 1575. In haar dichtbundels kantte ze zich fel tegen de lutheranen (protestanten), die ze als ketters beschouwde. Haar werk leunde sterk aan bij de poëzie van de rederijkers, maar tot de rederijkerskamer is ze nooit toegelaten, want dat was een exclusieve mannenaangelegenheid.5457