Een steuntje voor kansarme kinderen

Een steuntje voor kansarme kinderen

Heusden-Zolder lanceert een 'fonds voor sport, spel en cultuur'. De gemeente krijgt daarvoor 5.000 euro van Vlaanderen in de kader van de aanpak van maatschappelijk kwetsbare kinderen. Met bijna 1 kind op 5 dat in kansarmoede geboren wordt, zit Heusden-Zolder in een weinig benijdenswaardige positie. Door de financiële situatie van die gezinnen kunnen de kinderen meestal ook niet deelnemen aan het vrijetijdsgebeuren, terwijl dat voor hun ontwikkeling belangrijk is. Daarom kunnen kinderen die een OMNIO-statuut hebben, cliënt zijn bij het OCMW of uit een kansarm gezin komen, eenmaal per werkjaar het lidgeld van een jeugd-, sport- of cultuurvereniging terugvorderen. Het gaat om kinderen van 6, 7 en 8 jaar, met een maximum van 200 euro per kind per jaar.22480