E suppedezeke of teutebelleke

E suppedezeke of teutebelleke

Kinde gè ooch ien of aner supped(i)ezeke, vraagt Eric Lefèbvre zich af. Ze bedoelen daar een verlegen meisje of een kwezeltje mee ... In dezelfde context spreken ze ook al eens over een teutebelleke.38651