Dorpsraadvoorzitter geeft ontslag

Lea Decabooter heeft haar ontslag gegeven als voorzitter van de dorpsraad Zolder-Centrum. Zij is ook lid van het bestuur van NHZ en dat was moeilijk verenigbaar met het a-politieke en neutrale karakter van een dorpsraad. In haar ontslagbrief schrijft ze dat ze wil voorkomen dat een burger of dorpsraadlid het gevoel zou krijgen dat er vanuit een politieke strekking gestuurd wordt. De dorpsraad moet nu op zoek naar een nieuwe voorzitter, in afwachting treedt secretaris Patrick Tartarin op als contactpersoon.15282