Doorsteek van De Schacht naar Lindeman afgesloten

Doorsteek van De Schacht naar Lindeman afgesloten

Het fiets- en voetpad langs Glas Ceyssens is afgesloten, er staat aangegeven dat je wegens werken moet omrijden via de Kolderstraat. Het pad was jarenlang een doorsteek tussen de Mijnwerkerslaan en de Kolderstraat. Maar al meer dan 2 jaar geleden was op de gemeenteraad duidelijk geworden dat door de verkoop van industriegrond aan het bedrijf - dat nood had aan uitbreiding - de doorsteek in het gedrang kwam. 53567