DOORPRIKT: Respect voor een engagement

DOORPRIKT: Respect voor een engagement

Het noodlot, een tragische samenloop van omstandigheden, de schrik van elke brandweerman, … hoe de oorzaak van het drama in Beringen ook wordt omschreven, …. Het zal Benni en Chris niet terugbrengen, het zal de wonden van Arno niet minder pijnlijk maken, het zal het verdriet van de families en het korps niet milderen.

Wie bij de brandweer gaat, weet dat hij (of zij) risico’s loopt. Maar hij maakt op de eerste plaats de bewuste keuze voor een engagement, de verbintenis om dag en nacht, bij weer en ontij klaar te staan om de medemens te beschermen tegen elk onheil. Daarvoor volgen ze een behoorlijk zware opleiding, met ook nadien weer veel bijscholingen en trainingen, allemaal in hun vrije tijd. En zowat driekwart onder hen zijn vrijwilligers die een peulschil krijgen voor hun inzet. De kameraadschap en solidariteit binnen het korps zijn wellicht hun grootste vergoeding, als in zo’n groep een bres wordt geslagen, is de klap dan ook des te groter. 

Niets of niemand zal hen ooit van alle gevaar kunnen ontbloten, maar de overheid en de bevolking kunnen wel een aantal dingen doen. Op de eerste plaats moet de brandweer steeds over voldoende en aangepast materiaal kunnen beschikken, hetgeen permanente investeringen door de overheden vergt. Hetzelfde geldt voor opleidingen.  De overheid dient te zorgen voor gebouwen die brandveilig zijn en wegen die verkeersveilig zijn, zodat de hulpverleners zo weinig mogelijk risico’s lopen. 

Samen met eigenaars moeten onbewoonde gebouwen in de mate van het mogelijke ontoegankelijk gemaakt worden, hoe vaak heeft het al niet gebrand in leegstaande gebouwen? Bedrijven dienen gestimuleerd te worden tot investeringen in brandpreventie en brandbestrijding.  Om dezelfde reden moet zeker ook de bevolking verder aangespoord worden om inspanningen te doen voor de eigen veiligheid: rookmelders, CO-melders, branddekens, … of wat specialisten ook nodig achten. Hoe meer preventie, hoe minder gevaar.

Last but not least: laat overheden en bevolking hun permanent respect en waardering tonen voor de inzet en beschikbaarheid van de brandweer, niet alleen gisteren en vandaag. Dat schrijf ik als journalist die hen vaak vanop de eerste rij in actie ziet, dat schrijf ik als inwoner die ook al een beroep op de brandweer heeft moeten doen, dat schrijf ik als vader van één van hen. (Dirk Reynders – Internetgazet Heusden-Zolder)
Reacties op Facebook
47691