Domherenpark krijgt beheerplan voor 24 jaar

Domherenpark krijgt beheerplan voor 24 jaar

De gemeente en Limburgs Landschap vzw bereiden een beheerplan voor het Domherenpark voor. Het gaat om een visie voor de volgende 24 jaar die de leidraad vormt bij alle keuzes die voor het park gemaakt worden. Het komt ook in aanmerking voor erfgoedpremies, daarom wordt het plan dit jaar nog ter goedkeuring voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. In 1976 kocht de gemeente het park van 5 ha van de familie de Villenfagne, in 1999 vestigde Limburgs Landschap vzw er zijn secretariaat en werkplaats. Sinds 2003 zijn het Domherenhuis en het park beschermd erfgoed. Het park is nog altijd van de gemeente, het gebouw van vzw LiLa, vandaar dat ze samen het beheerplan opmaken. Domherenhuis en -park worden meer ingepast in de omgeving. In het park zullen zowel de cultuurhistorische waarden zoals oude dreven, de koetswegen als waardevolle bomen en planten terug de hoofdrol krijgen. De trage wegen worden in kaart gebracht en waar mogelijk hersteld. En zoals bekend wordt een deel van de Dekenstraat onthard binnen het project Groen Hart voor Zolder, daardoor zal het park in de toekomst aansluiten bij het Woutershof en de nieuwe schoolomgeving. 
53301