CD&V: 'Fouten zijn onbewust gemaakt'

CD&V: 'Fouten zijn onbewust gemaakt'

CD&V Heusden-Zolder heeft ook gereageerd op de perikelen rond het auditrapport. Volgens de partij lag er in 2010 - toen ze mee in de meerderheid zat en de burgemeesterssjerp had - er een grote tijdsdruk op de restauratie van het ophaalgebouw. De facturen voor het (Europees) EFRO-programma moesten immers binnen een tijdspad afgeleverd worden. "De afdeling grondgebiedszaken zag het niet haalbaar om dit project in eigen afdeling te realiseren. Daarom waren bijkomende aanwervingen en externe projectleiding voor vijf jaar (2010-2014) voorzien. De externe leiding werd geraamd op ongeveer 370.000 euro per jaar, alles samen was er een raming van 1,703 miljoen euro voor 5 jaar. Ontvanger en secretaris stelden toen volgens CD&V voor om een besparing te realiseren, nl. door de projectleiding toe te vertrouwen aan het managementteam. Dat zou in het totaal 885.000 euro kosten, later is dat uiteindelijk maar 563.000 euro gebleken, een besparing van 1,2 miljoen.". CD&V wijst erop dat het schepencollege op 29 maart 2010 unaniem goedkeurde, hetgeen de gemeenteraad op 26 augustus dat jaar unaniem overdeed. "Op vraag van het schepencollege of dit wettelijk was, hebben secretaris en ontvanger positief gereageerd. Het administratief toezicht heeft het dossier niet geschorst omdat de verbouwing toen zou gerealiseerd worden door het AGB en het wettelijk was. Maar nadien is de verbouwing overgeheveld van het AGB naar de gemeentelijke structuur, en is op geen enkele manier aangegeven dat dit consequenties had voor de projectstructuur en de financiering van deze mensen." Maar de audit heeft dus uitgewezen dat deze manier van werken niet correct was. Het lekken van de audit maakt volgens de CD&V een serene bespreking van het dossier onmogelijk. De partij dringt aan om in overleg met de verschillende betrokkenen tot een oplossing te komen in het belang van de gemeentelijke organisatie. 42935