Budget: Ook meerderheid blijft bij cijfers

De welles-nietes spelletjes over de financiële toestand van Heusden-Zolder zoals die vorig jaar in december al werden ingezet, blijven voortduren. Schepen van financiën Peter Tielens blijft vasthouden aan het cijfer van een schuld van 43 miljoen tegen 2019, zoals het ook vermeld staat in de tabellen van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Hij zegt dat de N-VA foutieve gegevens hanteert, en niet-opgenomen en gedeeltelijk opgenomen leningen meetelt. Ook spreekt hij over een 'begeleidende aanbeveling met betrekking tot de korte termijnfinanciering' en niet over 'op de vingers tikken' door het ABB, dat voor de rest het budget en meerjarenplan wel goedkeurde.21570