Bark-bewoners bezoeken Diest

Bark-bewoners bezoeken Diest

Een 20-tal bewoners van De Bark heeft vandaag een uitstapje naar Diest gemaakt. Diest is normaal een gemeente waar ze met bus of trein passeren als ze naar Brussel moeten voor een interview bij de dienst vreemdelingenzaken of het commissariaat voor de vluchtelingen. Ze kenden het dus alleen als station, maar vandaag bezochten ze het centrum, de Citadel, het Begijnhof en de Diestse Wallen. Asiel hebben ze er niet gekregen, want nadien zijn ze weer allemaal in Heusden toegekomen.8133