4de Pijler: vzw Vrienden van Kankala

4de Pijler: vzw Vrienden van Kankala

In Kananga, een stad in het midden van Congo RDC, veroorzaakten oorlogen grote armoede. Veel kinderen belandden er op straat. De stichting Kankala, ontstaan bij de broeders van de Bouworde van Heusden Zolder, vangt straatkinderen op, biedt hen onderdak en scholing op maat. Waar vroeger de nadruk lag op de opvang, bescherming en scholing van de kinderen, gaat nu meer aandacht naar de reïntegratie van het kind in de familie of maatschappij. Ieder kind heeft het recht om zijn familie en stam te kennen. Daarvoor kan het project terugvallen op vrijwilligers en een gemotiveerd personeelsteam. Hun dagelijkse idealisme en inzet zijn een waarborg voor de toekomst van dit unieke project. De vzw 'Vrienden van Kankala' wil het project structureel ondersteunen. Deze werkgroep vormt de band tussen het project, de individuele weldoeners en de verenigingen die de verschillende onderdelen van het project financieren. In naam van deze organisaties en de weldoeners volgt de VVK nauwgezet het beheer op van het project. Daarnaast gaat de werkgroep actief op zoek naar nieuwe financieringsbronnen.
Bekijk hier een filmpje.
23363