Wie wil cavia's en konijnen een thuis bieden?

Wie wil cavia's en konijnen een thuis bieden?

In het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum wachten momenteel honderden diertjes op een nieuwe warme thuis, nadat ze in beslaggenomen zijn bij mensen die het niet zo nauw namen met het dierenwelzijn. Meer bepaald gaat het om ongeveer 300 cavia's. Daarvoor kun je een afspraak maken via info[!]vogelenzoogdierenopvangcentrum.be. Daarnaast zijn er ook nog ongeveer 180 konijnen te adopteren. Een volledig overzicht van dieren die kunnen geadopteerd worden vind je op de website van de Vlaamse overheid.71308