Vogels gewond bij illegale vangst

In het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum worden enkele gewonde vogels verzorgd. Die zijn in beslag benomen bij een illegale vogelvanger in Walshoutem bij Landen. De man had met behulp van enkele vogels in lokkooitjes en vangnetten 34 vogels gevangen, vooral distelvinken, sijsjes en een geelgors. De niet-gewonde vogels die aan hun trek bezig zijn, zijn vrijgelaten. De vangnetten en installatie zijn in beslag genomen. De jongste tijd zijn al heel wat illegale vogelvangers betrapt. De vogels worden vaak verkocht via internetsites, in zwarte circuits of komen na fraude met de ringen van de vogels in het gewone circuit terecht.1238