Verdere verbetering Vrijheidsite is gepland

Verdere verbetering Vrijheidsite is gepland

Raadslid Steven Goris (N-VA) had het over de uitbreiding van de Vrijheid-site. De parking kan - zeker in de huidige weersomstandigheden - verbeterd worden. Daarnaast kan het pad naar achter volgens hem verlicht worden. Schepen van Sport Lode Schops (GOED) zei dat er momenteel geen verlichting kan op het pad omdat de stroomcapaciteit beperkt is. Bij de geplande nieuwbouw is een nieuwe cabine voorzien en dan kan het wel. Wat de parking betreft, is een masterplan met verschillende termijnen opgemaakt. Voorlopig blijft deze parking behouden maar de schepen laat bekijken of de gaten gevuld kunnen worden. De nieuwbouw is ondertussen weer in aanbesteding, het is nu afwachten of zich geschikte aannemers melden. De termijn is beperkt om de subsidies niet in het gedrang te brengen.72293