Vandaag gezien

Vandaag gezien

Om ons wat op te vrolijken op deze bijzonder sombere dag. Prachtige natuurfoto's die Roger Convents in Bolderberg schoot: een boomklever, aalscholver, knobbelzwaan en een mannetje en vrouwtje van de kuifeend.72290