SFZ heeft 12 bijkomende speciale parkeersplaatsen

SFZ heeft 12 bijkomende speciale parkeersplaatsen

Een samenwerking tussen het Sint-Franciscusziekenhuis en de gemeentelijke raad voor toegankelijkheid (GATAB) resulteerde in 12 bijkomende parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Dat is immers een belangrijke doelgroep voor het ziekenhuis. Parking A wordt  vergroot met 12 plaatsen en telt dan 17 mindervalidenparkings in totaal. Ze worden op de meest gunstige plaats en volgens de richtlijnen aangelegd. Parking B voor de hoofdingang blijft voorzien van 11 plaatsen. Voorts tellen de personeels- en spoedparking één  en het dialysecentrum 2 parkeerplaatsen voor speciale parkeerkaarten. Het ziekenhuis houdt zelf toezicht op het gebruik ervan. De GATAB neemt nog een initiatief naar de lokale politie om ondersteuning te bekomen.


66670