NV-A stelt rendabele uitbating Woutershof in vraag

NV-A stelt rendabele uitbating Woutershof in vraag

De gemeente- en OCMW-raad duurden vanavond - alle variavragen inbegrepen - amper 40 minuten. De raad keurde het subsidiereglement 'Samentuinen' goed waardoor bijvoorbeeld de dorpstuintjes ondersteuning kunnen krijgen. Tony Lespoix (Vlaams Belang) vroeg of ook de tuintjes langs de Zolderseweg daar niet kunnen in opgenomen worden, zodat de eigenaars gekend zijn en bij stopzetting van hun pacht of huur ook alles moeten opruimen. Maar zij komen volgens burgemeester Borremans (GOED) sowieso niet in aanmerking voor subsidies.

De meerderheid en Vlaams Belang keurden de toewijzingsprocedure voor de uitbating van het Woutershof goed. Volgens de burgemeester zal dat stapsgewijs gebeuren met inschrijvingen, gesprekken, het indienen van een dossier en dan de toewijzing. Het is een vrij uitgebreide procedure om de kandidaten goed over hun engagement te laten nadenken en waaruit hun ervaring moet blijken. De N-VA onthield zich hierbij. Hans Zegers had immers vragen bij de haalbaarheid van de uitbating. Het gaat om een beschermd gebouw waar maar beperkte ingrepen mogelijk zijn, anderzijds moet de uitbater zich tot zware investeringen engageren wat de rendabiliteit in het gedrang kan brengen.

Heusden-Zolder gaat ook een overeekomst met de provincie aan voor het project 'Klimaattuincoach'. Inwoners kunnen tegen een democratische prijs raad vragen voor de aanplant van meer bomen en hagen of voor meer waterdoorsijpelingsmogelijkheden.72637