Meer lessen Nederlands als tweede taal

Alsmaar meer mensen volgen in Heusden-Zolder de cursussen 'Nederlands als tweede taal'. De taallessen worden onder meer uitgewerkt door het CVO. Bij het Huis van het Nederlands in Heusden-Zolder hebben zich vorig jaar 450 mensen aangemeld (inclusief inwoners van buurgemeenten), in 2009 waren er dat nog 341. De stijging is trouwens te verklaren door de opening van De Bark, de vluchtelingen moeten zich verplicht aanmelden. Het Onthaalbureau telde tussen 1 september 2009 en 31 augustus 2010 312 mensen die vanuit het buitenland in Heusden-Zolder kwamen wonen. Daarbij 203 meerderjarigen, op 15 Nederlanders na moesten die een inburgeringscursus volgen. De meesten zijn afkomstig uit Turkije en komen naar hier in het kader van gezinsvorming of -hereniging.7766