Het klimaatrapport van Heusden-Zolder ontleed

Het klimaatrapport van Heusden-Zolder ontleed

De vijf provincies hebben een klimaatrapport opgesteld waarin bekeken wordt hoe de klimaatverandering evolueert, zodat ook gerichter naar maatregelen kan gekeken worden. De gegevens in het rapport zijn teruggebracht naar het gemeenteniveau. Zo lezen we dat Heusden-Zolder gemiddeld 173 droge dagen per jaar telt, dat zijn dagen met minder dan 0,1 mm neerslag. Dat kan tegen het jaar 2100 evolueren naar 236.In de winter wordt een toename van de neerslag verwacht, maar die kan de daling van de neerslag in de zomer van 209,5 mm naar 129,6 mm in 2100 niet compenseren, zodat het risico op watertekort reëel wordt.

Droogte

De hydrologische droogteduur - met lage debieten en waterstanden in de waterlopen - bedraagt nu gemiddeld 18 dagen, dat kan in 2050 oplopen tot 36 dagen en tot 75 in 2100. Daarnaast heb je de agrarische droogte, met een laag vochtgehalte in de bodem. Nu zitten we gemiddeld een 6-tal dagen per jaar onder de drempel waarbij gewassen en vegetatie droogtestress ondervinden met als gevolg verminderde groei en lagere opbrengst, in 2050 kan dat al 12 dagen zijn en in 2100 25 dagen. Bepaalde gewassen zoals groenten, maïs en aardappelen zijn droogtegevoelig. Nu is dat hier nog geen enkel probleem maar in 2100 zou ruim 10 % van de landbouwpercelen hier problemen door ondervingen. Erger is het gesteld met de kwetsbare natuurgebieden. Op dit moment heeft nog maar 0,7 % last van ‘droogtestress’, maar tegen 2100 kan dat oplopen tot 34,4%. De modellen berekenen ook hoeveel gebouwen bedreigd worden door wateroverlast bij intense regenval. In Heusden-Zolder gaat dat nu over 207 gebouwen en 3 instellingen, tegen 2050 stijgt dat tot 429 gebouwen en 4 instellingen.

De 6 gemiddelde hittegolfdagen per jaar van nu zullen er in 2050 23 zijn en in 2100 zelfs 57. Daardoor zal ook de hittestress toenemen. Die veroorzaakt verstoring van de nachtrust, gezondheidsklachten en daling van de arbeidsproductiviteit. De oversterfte bij kwetsbare inwoners zal daardoor ook toenemen. 

Verharde oppervlakte

Het gaat uiteraard over gemiddelden en de nodige maatregelen kunnen de evolutie nog beïnvloeden. En er zijn verschillen tussen de gemeenten, dat heeft ook te maken met de lokale toestand. Zo heeft Heusden-Zolder bijvoorbeeld een ruimteberslag van 46,2 %, in Limburg is dat 30,5 % en in Vlaanderen 33,3 %. Bovendien is hier 20 % van de oppervlakte verhard – vooral in huizen, tuinen en transportinfrastructuur - in Limburg is dat maar 13 %.

3,1 % van onze oppervlakte is ingenomen door water (Limburg 2,1 %, Vlaanderen 2,5 %). 35,6% van de oppervlakte heeft een groene bestemming, veel meer dan Limburg (24 %) en Vlaanderen (15,2 %). Bosgebied is bij uitstek de beste plek om afkoeling te bevorderen, in Heusden-Zolder gaat het om 22,9 % van de oppervlakte, ook dat is veel ten opzichte van Limburg (18,1%) en Vlaanderen (10,3%). Belangrijke vaststelling is dat de gemeente zeer weinig erosiegevoelig is, waarbij gronden bij hevige regenval zouden kunnen wegspoelen. 72610