Hemelwaterplan tegen wateroverlast

Hemelwaterplan tegen wateroverlast

Niet alleen vorige zomer, maar ook de jaren voordien kregen verschillende straten en buurten in Heusden-Zolder te maken met wateroverlast. De klimaatverandering zorgt immers afwisselend voor periodes van droogte en hevige regenval. Daarom liet de gemeente door Aquafin een zogenaamd ‘hemelwaterplan’ opmaken. Daarin staat hoe op lange termijn met de regen moet worden omgegaan: hoe opvangen, ter plaatse bufferen om nadien te gebruiken of langzaam in de grond te laten sijpelen. Regenwater laten infiltreren kan bijvoorbeeld door straten te ontharden en kleine kunstmatige buffers te maken. Het plan kent drie straattypen: groen-bermenstraat, doorvoerstraat en dorpsstraat en heeft voor ieder type aparte inrichtingen om de regen op te vangen, te laten infiltreren of af te voeren. Daarmee zal ook rekening gehouden worden bij de aanleg van nieuwe wegen. Ook de waterlopen spelen een belangrijke rol. De Halbeek en Schaamloop stromen door dichtbebouwde gebieden maar zitten geprangd, ze zullen daarom opgewaardeerd worden. Maar één ding is duidelijk, de uitvoering van dat plan is een werk van lange adem.72267