Handelskernbijdrage voor dit jaar gehalveerd

Handelskernbijdrage voor dit jaar gehalveerd

De gemeenteraad keurde de aanpassing van twee belastingreglementen goed in het kader van de aanslepende COVID-crisis. De handelskernbijdrage voor het winkelcentrum Cité zal voor dit jaar gehalveerd worden. Vorig jaar was dat zelfs op nul gezet en vervangen door een subsidie van 25.000 euro. En ook de retributie op het individueel bezoldigd personenvervoer wordt voor dit jaar nul gezet.68018