Gemiddeld 20-tal COVID-patiënten in SFZ

Gemiddeld 20-tal COVID-patiënten in SFZ

Het toenemend aantal coronabesmettingen laat zich ook opnieuw voelen in het Sint-Franciscusziekenhuis. Het aantal COVID-patiënten schommelt daar voortdurend, maar het zit meestal rond de 20. Drievierde van hen is opgenomen specifiek omwille van corona, één vierde isvoor andere oorzaken gehospitaliseerd en bljikt dan positief. Wel is het zo dat de meeste patiënten maar kort in het ziekenhuis verblijven. Er is momenteel geen COVID-afdeling meer. Dat betekent dat de besmette patiënten in isolatiekamers liggen, wat veel extra inzet van de personeelsleden vergt want die moeten zich telkens weer omkleden en ontsmetten.72532