Gemeente heeft klimaatspecialiste en -label

Gemeente heeft klimaatspecialiste en -label

Sinds enkele maanden is energie- en klimaatspecialiste Machteld Lambrichts het aanspreekpunt over klimaat, zowel voor de inwoners als de gemeentediensten van Heusden-Zolder. Ze wil met grote en kleine acties het verschil maken. "We hebben de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant omgevormd naar ons eigen lokale ‘Klimaatplan 2030’ met 79 uitgewerkte maatregelen. Het is mijn taak erop toe te zien dat we deze maatregelen naleven en klimaat steeds in het achterhoofd houden bij nieuwe projecten", legt ze uit. "Klimaat hoort ook overal bij. Wijkwerking, mobiliteit, rioleringswerken, ruimtelijke ordening, onderwijs, vrije tijd … Uiteindelijk krijgt iedereen wel te maken met klimaat of energie.”

Wapenschild als label

Heusden-Zolder heeft nu ook een eigen klimaatlabel in het leven geroepen, gebaseerd op vier doelstellingen: Groen, Energie, Mobiliteit en Water, die ook in het Vlaams lokaal energie- en klimaatpact verankerd zitten. Het label heeft de vorm van een wapenschild want tegen de klimaatsverandering moet een strijd geleverd worden, en die kan alleen maar met de hulp van de inwoners gewonnen worden. Het label krijgt een plaats bij projecten die daarin passen en is nu al te zien naast de bloemenweides aan CC Muze en de begraafplaats in Berkenbos. Daarnaast zijn zes plaatsen geselecteerd waar alleen nog in juni en september zal gemaaid worden, ook daar zijn infobordjes geplaatst.73427