Geen hoofddoek aan de balie

Personeelsleden aan de balie mogen geen hoofddoeken, kruisen of andere verwijzingen naar hun godsdienstige overtuiging dragen. De meerderheid in de gemeenteraad keurde de omstreden deontologische code goed. Aan de stemming was een discussie voorafgegaan. Muhittin Pere (SP.a) las een brief voor van de 4 moskeeën. Zij voelen zich onrecht aangedaan omdat een hoofddoek geen religieus symbool is zoals een kruis, dat moslima's met hoofddoek daardoor uitgesloten worden van een job aan de balie en dat dit een schending is van de Belgische grondwet. De moskeeverantwoordelijken vinden dat met alles te verbieden geen harmonieuze samenleving kan tot stand komen en dat het gemeentebestuur zich beter zou bezig houden met de echte problemen. Jan Jans (Vlaams Belang) vond dat het reglement de onmacht van het bestuur moet camoufleren en dat het langs alle kanten onduidelijk blijft. Volgens Lode Schops moeten de problemen pas aangepakt worden als ze zich stellen. Maar schepen van personeelszaken Leon Truyers gaf meteen een voorbeeld van een personeelslid met hoofddoek waarbij zowel bij de betrokkene als haar dienst onduidelijkheid rees, met dit reglement kan dat volgens hem niet meer.3976