Fietsstraten in de centra zijn nu klaar

Fietsstraten in de centra zijn nu klaar

We hebben de voorbije weken al bericht dat de eerste fietsstraten in Heusden-Zolder werden ingericht, de signalisatie is nu rond. In Zolder-Centrum is de huidige zone 30 omgevormd tot een zone fietsstraat. Na de werken in Dekenstraat, Dorpsstraat en Molenstraat komen ook die straten bij de fietszone. Zo komt er een veilige fiets-as door Zolder-Centrum en liggen de 3 basisscholen binnen de zone zodat schoolkinderen veiliger naar school kunnen fietsen. Het autoverkeer verplaatst zich vlot via de Ringlaan. Ook in Heusden-Centrum (Kapelanijstraat, Pastorijstraat, Rectorstraat en deel Kapelstraat) is de zone 30 ingericht als fietsstraat. Daarna wordt nog onderzocht om ook van de Pastoor Van Mierlolaan een fietsstraat te maken, door de sporthal, de speeltuin en het jeugdhuis passeren daar heel wat fietsers. Nog even op een rijtje: de snelheid is beperkt tot 30 km/u, gemotoriseerd verkeer is toegelaten, maar fietsers inhalen mag niet, fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan (éénrichtingsverkeer) of de helft ervan (tweerichtingsverkeer) gebruiken, campagneborden en wegmarkeringen zorgen ervoor dat alle weggebruikers op de hoogte zijn.72544