'Extra gemeenteraad tegen politieke benoeming'

'Extra gemeenteraad tegen politieke benoeming'

Op donderdag 8 oktober om 19 uur roepen oppositiepartijen N-VA en CD&V-Plus een extra gemeenteraad bijeen. Op de agenda de integratie OCMW in het gemeentebestuur met daarbij onder meer de rechtspositieregeling van gemeente en OCMW en de invulling van de functie van financieel beheerder. Dat is vanavond toegelicht tijdens een persconferentie met de mandatarissen en partijbesturen. Aanleiding is de vervanging van de financieel beheerder of gemeenteontvanger die met pensioen is gegaan. De meerderheid wil de functie niet invullen met een examen maar via bevordering. Bovendien wil ze de diplomavereiste terugbrengen van master naar bachelor. Volgens N-VA en OCMW worden daarmee gewoon de voorwaarden geschreven op maat van één bepaalde ambtenaar en is er dus sprake van een politieke benoeming. Voor de partijen kan het niet om voor zo'n topfunctie de diplomavereisten te verlagen, want dan geldt dit voortaan ook voor alle andere functies, er moeten bijvoorbeeld ook diensthoofden gezocht worden voor vrije tijd en grondgebiedszaken. Bovendien moeten ook anderen zich kandidaat kunnen stellen voor een examen, maar met strikt afgebakende en op maat gemaakte criteria kan dat niet volgens beide partijen. Maar woordvoerders Sonja Claes (CD&V) en Elke Gijbels (N-VA) zien nog grotere problemen op termijn. Tegen 1 januari 2019 moeten gemeente en OCMW immers volledig geïntegreerd zijn, een datum die minister Homans deze week nog bevestigt aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Dat betekent dat beide organen tegen die tijd één visie, één leiding, één politieke aansturing en een gemeenschappelijke huisvesting moeten hebben. Daarom vinden beide partijen dat de gesprekken daarover dringend moeten opgestart worden, uiterlijk op 1 november. Na de fusie mag er voor beide organen samen nog maar één secretaris en één financieel beheerder zijn. Daarom hoeven nu al de vrijgekomen functies niet meer ingevuld te worden. Daarbij komt nog dat de huidige financieel beheerder van het OCMW aan de voorwaarden voldoet om die taak ook voor de gemeente uit te oefenen. Volgens N-VA en CD&V-Plus is de man in kwestie slachtoffer van het feit dat het OCMW een andere meerderheid heeft. Er dreigt bovendien een financiële aderlating, want als na 2019 nog één financieel beheerder in dienst blijft, behoudt de andere zijn verworvenheden wat de gemeente in het totaal 2 miljoen euro extra zou kosten. Bovendien kan heel de constructie op weinig draagkracht rekenen. Het managementteam en de vakbonden zouden er zich niet achter scharen en de OCMW-raad zal zich nu donderdag in een extra-zitting ook tegen de wijziging van de rechtspositieregeling (diplomavereiste) uitspreken. De kans is uiteraard zeer reëel dat voor de extra gemeenteraad van 8 oktober onvoldoende raadsleden aanwezig zijn, in dat geval wordt de week nadien opnieuw een raad samengeroepen.22825