En nu wachten op het heideherstel

En nu wachten op het heideherstel

Limburgs Landschap heeft afgelopen winter hard gewerkt in het natuurgebied van Bolderberg en dat in het kader van het Life+ project EwatEr. Er werden bomen gekapt, de stronken gefreesd en vervolgens kon het plaggen en chopperen beginnen. Bij plaggen wordt de bovenste laag van de bodem afgeschraapt tot op de zanderige ondergrond, bj chopperen wordt maar een deel van de bovenlaag afgevoerd, vooral om de heide sneller te laten herstellen. Bijna 25 are werd gechopperd voor de droge heide, meer dan 1,2 ha geplagd voor de droge heide en nog eens ruim 40 ha voor de vochtige heide. Nu de lente eindelijk op gang is gekomen en de zomer eraan komt, is het afwachten hoe snel die gebieden hun typische heideflora als struikhei, gewone dophei, kleine zonnedauw enz. zullen krijgen. Ook aan de vijvers van Terlaemen is gewerkt, en daar zijn in het najaar nog meer werkzaamheden voorzien. (foto Limburgs Landschap)13344