DOORPRIKT: Limburg United

DOORPRIKT: Limburg United

Het verzet tegen de verdeling van Limburg groeit. Vlaanderen wil zoals bekend de provincies verdelen in verschillende regio’s die moeten samenwerken met als doel een betere en efficiëntere dienstverlening. Eerst mocht Limburg in tegenstelling tot de andere één regio blijven, maar daar is nu op teruggekomen. 

Nochtans, Limburg is van oudsher één homogene regio waar samenwerking over de gemeentegrenzen heen tot op het provinciale niveau zowat tot de cultuur behoort.Dat is ook logisch, want Limburg heeft geen grote steden die zoals in de rest van Vlaanderen voor een groot aanbod aan diensten en vrijetijdsbestedingen zorgen. En dus heeft de provincie zelf mee gebouwd aan het hoger onderwijs, het cultuur- en sportaanbod, het toerisme, … maar ook aan economische en sociale ondersteuning. Destijds leverden intercommunales als Interelectra om er maar één te noemen baanbrekend werk, de drie afvalintercommunales fuseerden tot Limburg.net dat ook vandaag nog vooruitstrevend is in zijn sector. Geen toeval dat Limburg nu ook als enige één vervoersregio vormt. Belangenorganisaties, cultuurverenigingen, sociale organisaties, gezondheidsinstellingen, natuurverenigingen, … vele hebben zich op provinciale leest geschoeid.

Maar indien noodzakelijk, was en is er ook nog altijd ruimte om zich te organiseren op een iets kleinere schaal, denk maar aan de regionale landschappen. En ook de gemeentebesturen werken nu al samen over de grenzen heen, dan met de ene dan weer met de andere buurgemeente naargelang gezamenlijke belangen of behoeften.

Wie de gemeenten in een keurslijf van regio’s wil persen, begrijpt niets van het DNA van Limburg. Erger nog, er schuilen ook andere belangen achter. Binnen de regio’s – of subregio’s zoals sommigen het verbloemen - zullen de steden dominant zijn. En iedereen weet dat in de politieke meerderheid van de steden altijd de grote, nationale partijen vertegenwoordigd zijn. Op die manier kan Brussel zijn greep op het lokale niveau versterken en zullen gemeenten met lokale partijen – een traditie die we in Heusden-Zolder goed kennen – politiek weggeblazen worden.

Die stedelijke dominantie zien we nu al binnen de brandweerzone Zuid-West-Limburg waar Hasselt de eerste viool speelt. Dat zien we ook in het politielandschap waar de zone Heusden-Zolder meer en meer als het kneusje bekeken wordt, in Beringen willen ze ons niet, Hasselt en Genk nemen ons er alleen bij als we ons blauw betalen ... In die zin is het dan ook onbegrijpelijk dat de burgemeester van Heusden-Zolder zich in een krantenenquête uitspreekt voor de opdeling in subregio’s. Waar zullen wij trouwens terechtkomen? In een westelijke regio? In het midden? In het zuidwesten? Precies door onze ligging zullen hoe dan ook buurgemeenten in een andere regio terechtkomen, en dan wordt met hen de samenwerking pas echt moeilijk. En je kunt er donder op zeggen dat de volgende stap de verdere afschaffing van de provincies zal zijn. En dan kan Vlaanderen samen met de grote steden helemaal zijn wil opleggen. 

Het is dan ook goed dat een breed front op gang gekomen is uit alle gelederen van de maatschappij, met gewone Limburgers en met mensenen instituten die dagelijks verantwoordelijkheid dragen in deze regio. Ze moeten Vlaanderen onder druk zetten. Bij verkiezingen doen talloze politici en partijen een beroep op de Limburger en het Limburggevoel om zich naar Brussel te laten stemmen. Wel, we hebben nu drie ministers in de Vlaamse regering, laten zij dit gebeuren met hun Limburg? En zwijgen de parlementsleden?

Zelf zijn we nooit een grote adept geweest van de melige invulling die sommigen aan het zogenaamde Limburggevoel gaven. Maar we koesteren de daadkracht, de slagkracht en de veerkracht die van deze regio en haar inwoners uitgaat, zeker in periodes van crisis. Dit is ook een crisis, een aanval op onze identiteit en eigenheid. Nu moeten we met zijn allen voor draagkracht zorgen en de samenhorigheid uitspelen. Limburgers mogen gerust hun brave imago van zich afschudden. En op de tafel kloppen, hard genoeg zodat het rammelt tot in de Brusselse partijhoofdkwartieren en regeringslokalen. (Dirk Reynders – Internetgazet Heusden-Zolder)
Reacties op Facebook

68042